Huilbaby

Een huilbaby, ik noem het liever een baby die veel huilt kan jullie, als ouders, tot wanhoop drijven. Vaak heb je, van allerlei mensen, al heel wat adviezen gekregen die allemaal niet of slechts korte tijd hebben gewerkt. Je maakt je zorgen, raakt aan “het einde van je latijn” en weet niet meer wat je moet doen.

Het consultatiebureau, de huisarts, verandering van voeding, andere flessen, andere houding, alle goedbedoelde adviezen van familie en vrienden; niets lijkt structureel een oplossing te bieden. Wellicht ben je zelfs al doorgestuurd naar een kinderarts.

Als jij een huilbaby hebt of een baby die onverklaarbaar veel huilt, ga ik samen met jullie op zoek naar antwoorden.

Een baby huilt niet voor niets!  Jullie kindje wil om een bepaalde reden gehoord worden.

Samen gaan we kijken waar dat huilgedrag vandaan zou kunnen komen en een oplossingsgericht plan maken dat aansluit op jullie opvoedingsvisie en gezinssituatie.

Vanuit mijn werk als kinderverpleegkundige heb ik veel baby’s verzorgd die met de indicatie ‘huilbaby’ werden opgenomen in het ziekenhuis. Maar daar hoort een baby die veel huilt, mijn inziens, niet thuis tenzij er een duidelijk medische indicatie is.

Ik ben ervan overtuigd dat met een intensive begeleiding en persoonlijke, oplossingsgerichte aanpak er rust kan worden gebracht in jullie gezin.

Deze begeleiding kan bestaat uit

  • Invullen van een uitgebreide vragenlijst door jullie (ouders) per mail
  • Huisbezoek van 1,5 uur om te observeren en bespreken van de vragenlijst in jullie thuissituatie
  • plan van aanpak, informatie en adviezen op maat (dit plan ontvangen jullie ook digitaal)
  • 2 weken lang ongelimiteerd vragen stellen per mail, telefoon, whats app, sms.
    Ik reageer te aller tijde binnen 24 uur.
  • Eventueel op verzoek een extra huisbezoek. (meerprijs)
  • Evaluatie per telefoon of mail.

Mogelijkheid kortdurende opvang huilbaby

gefrustreerde moeder

Soms is de opvang van een ‘huilbaby’ moeilijk realiseerbaar. Enerzijds omdat je iemand niet wilt belasten en anderzijds omdat je graag wilt dat er iemand voor je kindje zorgt die deskundig is als het over een baby gaat die veel huilt.

Het kan ook zijn dat je even behoefte hebt aan ‘tijd voor jezelf’ om bij te komen zodat je daarna met hernieuwde energie positief aan de relatie met je kindje kunt bouwen.
Een moeilijke zwangerschap, heftige bevalling of langdurig herstel na je bevalling kunnen zijn weerslag geven. Ik bied deskundige en professionele opvang voor jullie kindje en neem de zorg voor een bepaalde tijd van jullie over zodat jullie even op adem kunnen komen.

Vanzelfsprekend zal ik mijn ervaringen tijdens de opvang van jullie kindje,vanuit mijn professionele visie, graag met jullie delen. Dan kunnen we daarna, als jullie daar behoefte aan hebben, een plan van aanpak opstellen.

Deze opvang gebeurt meestal bij jullie thuis zodat je kindje niet uit zijn vertrouwde omgeving weg hoeft maar het kan in overleg ook elders. Deze vorm van opvang wordt door sommige verzekeraars vergoed (respijtzorg).

 

Klik hier voor tarieven

Delen op social media